พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ 80 พรรษามหาราชินี พิมพ์
Friday, 29 June 2012
       นายแพทย์วิโรจน์  วีรชัย  ผู้อำนวยการสถาบันธัญญารักษ์   ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  เทิดไท้  80  พรรษามหาราชินี" ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2555 ได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  นายวิทยา  บูรณศิริ  เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยแพทย์หญิงวิลาวัณย์  จึงประเสริฐ  อธิบดีกรมการแพทย์ และ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์จิโรจ  สินธวานนท์  ในงานยังมี  อสม.เข้าร่วมงานกว่า  900  คน  นักเรียนนักศึกษา  500 คน  จัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด  การแสดงบนเวทีของเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ตอบปัญหาชิงรางวัล  ฯลฯ
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 02 July 2012 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.