ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง(ปิดแล้ว) พิมพ์
Friday, 19 February 2010

 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง

-----------------------------------------------------

1. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,940.- บาท
   เงินเพิ่มพิเศษเดือนละ 500.- บาท
(1)  ไม่จำกัดเพศ
(2)  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
(3)  เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(4)  มีบุคลิกภาพดี  มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
(5)  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

2. ตำแหน่งพนักงานอาชีวบำบัด  อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,360.- บาท
   เงินเพิ่มพิเศษเดือนละ  500.- บาท
(1) ได้รับวุฒิการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
(2) มีความสามารถทางด้านเกษตรกรรม
(3) เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(4) มีบุคลิกภาพดี  มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

3. ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ยาเสพติด   อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,360.- บาท
   เงินเพิ่มพิเศษเดือนละ  500.- บาท
(1)  วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)
(2)  มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด
(3)  มีบุคลิกภาพดี  มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ  อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,760.- บาท
  เงินเพิ่มพิเศษ  500.- บาท
(1)  ไม่จำกัดเพศ
(2)  ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า
(3)  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
     โปรแกรม Microsoft Word , Excel , Powerpoint
(4)  เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(5)  มีบุคลิกภาพดี  มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
   
    ทั้งนี้ หากมีผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นความจำนงได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  กลุ่มภารกิจอำนวยการ สถาบันธัญญารักษ์ โทร. 0 2531 0080-4 ต่อ 480, 490 รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2553


แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 31 March 2010 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.