ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง(ปิดแล้ว) พิมพ์
Monday, 28 December 2009
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง
สถาบันธัญญารักษ์
----------------------------------------------------------------
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์    จำนวน 1 อัตรา

          อัตราค่าจ้างเดือนละ       7,940.- บาท
          เงินเพิ่มพิเศษเดือนละ        500.- บาท
-    ไม่จำกัดเพศ
-    จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยจะต้องจบการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักรมาไม่ต่ำกว่า  6 หน่วยกิต
-    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ จากส่วนราชการหรือบริษัทเอกชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือผ่านการฝึกงานเกี่ยวกับการดูแลระบบคอมพิวเตอร์จากส่วนราชการหรือเอกชนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ จากส่วนราชการหรือบริษัทเอกชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง โดยต้องแนบเอกสารรับรองมาพร้อมกับใบสมัคร
-    มีความรู้ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
-    สามารถติดตั้งและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ทั้งด้าน Hardware และ Software
-    สามารถแก้ไขปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์

    ทั้งนี้ หากมีผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นความจำนงได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ สถาบันธัญญารักษ์ โทร. 0-2531-0080-4 ต่อ 480, 490

+++รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2553+++

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 03 March 2010 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.