ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหารในโรงพยาบาล 68
แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าแก่เจ้าหน้าที่ สบยช. 113
การอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีภาวะบกพร่องทางสมอง 88
พิธีปิดหลักสูตรการคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติดเพื่อการบำบัดและส่งต่อ 105
การอบรมหลักสูตรการคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติดเพื่อการบำบัดและส่งต่อ (SBIRT) 119
การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายที่ดำเนินงานกับผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนร่วมดำเนินงาน HARM Reduction 108
สบยช.เข้าพบองคมนตรีเพื่อกราบเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติครั้งที่ 21 86
คัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ จังหวัดสระแก้ว 81
สบยช.ร่วมประชุม RCA ทบทวนกรณีผู้ป่วยยาเสพติดหลบหนี 89
สบยช. ร่วมภารกิจการคัดกรอง ผู้โดยสารขาเข้า ณ ด่านคัดกรอง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 150
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 71 - 80 จาก 469

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.