ข่าวประชาสัมพันธ์
สบยช. ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ครั้งที่ 4 152
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยยาเสพติดด้วยกลุ่มเอนเอ” 154
การอบรมหลักสูตร “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางการดูแลช่วยเหลือเด็ก” 156
การประชุมหารือจัดตั้งศูนย์บริการชุมชน ด้านการลดอันตรายจากยาเสพติด (Drop in center) 175
การประชุม Video Teleconference กลุ่มธัญญารักษ์ 6+1 200
โครงการเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 168
สบยช.จัดการประชุมเพื่อปรึกษาและกำหนดแนวทางการเยี่ยมสำรวจ 157
การให้บริการผู้ป่วยและญาติในการติดต่อสื่อสารทาง VDO Call ผ่าน Application Line ตามแนวคิด New Normal 160
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” 170
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ผู้ป่วยหญิงกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” 220
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 71 - 80 จาก 516

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.