ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 2/2563 74
โครงการพัฒนาและจัดทำคู่มือการดูแลผู้ป่วยยาและสารเสพติดสำหรับนักจิตวิทยา 93
หลักสูตรการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก ตามรูปแบบ Matrix Program รุ่นที่ 2 98
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบำบัด กรมราชทัณฑ์ 120
สบยช. ร่วมจัดทำหน้ากากผ้าสำหรับสวมใส่เพื่อดูแลสุขอนามัยและป้องกันตนเองจาก COVID-19 94
สบยช. ฝึกซ้อมแผนการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary resuscitation : CPR) 84
วันสถาปนากรมการแพทย์ ครบรอบ 78 ปี “ทุกลมหายใจที่ได้คืนมา มีค่ามากว่าคำชื่นชม” 93
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 76
การประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือกับเขตสุขภาพที่ 3 92
พิธีปิดการอบรมหลักสูตร “การดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีภาวะบกพร่องทางสมอง (Cognitive Impairment)” 90
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 61 - 70 จาก 469

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.