ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล เรื่องการสนับสนุนการดำเนินงานด้านยาเสพติดช่วงสถานการณ์ Covid-19 123
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “ภาวะแทรกซ้อนทางกายที่พบบ่อยในผู้ดื่มสุรา” 74
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การดูแลรักษาผู้ป่วยยาเสพติดวัยรุ่น ที่มีโรคร่วมทางจิตเวช” 92
การประชุมสรุปจากการทบทวนเวชระเบียน Refer case และ Dead case 106
ประชุมผ่านระบบ Video conference เตรียมการเรื่อง COVID-19 ของกลุ่มธัญญารักษ์ 99
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว” 87
พิธีปิดการอบรมหลักสูตรการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก รุ่นที่ 2 127
การประชุมติดตามและสรุปผลการตรวจเยี่ยมจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 68
สบยช. ประชุมผ่านระบบ Video conference ร่วมกับทีมบริหารของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง 71
สบยช. ลงพื้นที่ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 78
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 51 - 60 จาก 469

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.