ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่การปฏิบัติ (CQI) รุ่นที่ 2 133
สบยช.เปิดการอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด 125
การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติดครั้งที่ 4/ 2563 148
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ครั้งที่ 2 /2563 127
ตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ผลงาน “รวมพลังเยียวยาผู้ติดฝิ่น สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 133
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติดครั้งที่ 3 131
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ฉุกเฉินยาและสารเสพติด รุ่นที่ 2 167
โครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจวันเกิดบุคลากร ประจำเดือนมิถุนายน 164
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้รับรางวัลธัญญารักษ์วอร์ด ครั้งที่ 1 /2563 269
พิธีปิดหลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติด ด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม Level I 179
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 51 - 60 จาก 516

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.