ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด ครั้งที่ 6/ 2563 221
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กร ครั้งที่ 2/2563 180
สบยช. ร่วมประชุมกับผู้แทนจากสถาบันราชานุกูล เพื่อปรึกษาการเตรียมฝึกภาคปฏิบัติ 141
โครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจวันเกิดบุคลากร ประจำเดือนกรกฎาคม 121
สบยช. นำเสนอผลงานในการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2563 115
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการบำบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดสำหรับพยาบาลวิชาชีพ 125
ลงพื้นที่ตรวจอนุญาตสถานพยาบาล ประเภทสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย 127
การประชุมนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่การปฏิบัติ (CQI) 120
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “Metabolic Syndrome : โรคอ้วนลงพุง” 162
สบยช. ดูงานศูนย์บริหารเหตุการณ์พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) 253
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 41 - 50 จาก 517

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.