ข่าวประชาสัมพันธ์
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "การเฝ้าระวังป้องกันการเกิด EPS จากกลุ่มยาจิตเวช" 58
สบยช. ร่วมประชุมการขับเคลื่อนแนวทางการบำบัดฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน CBTx 67
อธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ยาเสพติด 65
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ยาเสพติดกลุ่มธัญญารักษ์ 85
ขอขอบคุณ NPD Healthcare Service (Thailand) Co., Ltd. ที่มอบปรอทวัดไข้อินฟาเรด 150
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 74
สบยช.ให้บริการทางทันตกรรม เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 79
การประชุมวิเคราะห์ภาระงานตามแนวทาง FTE ผ่านระบบ Video conference 87
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ 148
งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 105
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 21 - 30 จาก 517

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.