ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่การปฏิบัติ (CQI) รุ่นที่ 2 64
สบยช.เปิดการอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด 68
การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติดครั้งที่ 4/ 2563 89
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ครั้งที่ 2 /2563 82
ตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ผลงาน “รวมพลังเยียวยาผู้ติดฝิ่น สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 75
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติดครั้งที่ 3 72
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ฉุกเฉินยาและสารเสพติด รุ่นที่ 2 98
โครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจวันเกิดบุคลากร ประจำเดือนมิถุนายน 108
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้รับรางวัลธัญญารักษ์วอร์ด ครั้งที่ 1 /2563 137
พิธีปิดหลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติด ด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม Level I 119
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 21 - 30 จาก 486

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.