ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด ครั้งที่ 6/ 2563 138
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กร ครั้งที่ 2/2563 114
สบยช. ร่วมประชุมกับผู้แทนจากสถาบันราชานุกูล เพื่อปรึกษาการเตรียมฝึกภาคปฏิบัติ 71
โครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจวันเกิดบุคลากร ประจำเดือนกรกฎาคม 66
สบยช. นำเสนอผลงานในการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2563 68
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการบำบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดสำหรับพยาบาลวิชาชีพ 68
ลงพื้นที่ตรวจอนุญาตสถานพยาบาล ประเภทสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย 70
การประชุมนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่การปฏิบัติ (CQI) 65
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “Metabolic Syndrome : โรคอ้วนลงพุง” 87
สบยช. ดูงานศูนย์บริหารเหตุการณ์พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) 124
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 11 - 20 จาก 487

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.