ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ 74
การประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรแพทย์สภา สาขาเวชศาสตร์การเสพติด 55
ขอขอบคุณครอบครัวคุณกันยา ศรีเหรา มอบของบริจากสำหรับผู้ป่วย 48
การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด จังหวัดอุดรธานี 93
สบยช. จัดการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด 57
สบยช. ต้อนรับบุคลากรของสำนักการแพทย์ สำนักงานศาลยุติธรรม เข้าศึกษาดูงาน 78
สบยช. ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชน ในโครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ 39
ตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารเหตุการณ์พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ ( State Quarantine) 80
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ภาระงานตามแนวทาง FTE 77
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "การเฝ้าระวังป้องกันการเกิด EPS จากกลุ่มยาจิตเวช" 55
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 11 - 20 จาก 516

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.