ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจวันเกิดบุคลากร ประจำเดือนมิถุนายน 46
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้รับรางวัลธัญญารักษ์วอร์ด ครั้งที่ 1 /2563 52
พิธีปิดหลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติด ด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม Level I 53
อธิบดีกรมการแพทย์ เข้าตรวจเยี่ยม สบยช. 36
สบยช.เปิดการอบรมหลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติด ด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม 50
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์สารเสพติดสำหรับพยาบาล 37
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “โรคซึมเศร้า กับความผิดปกติด้านบุคลิกภาพ ในผู้ป่วยหญิงใช้สารกระตุ้น” 43
พิธีเปิดสัปดาห์รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2563 54
โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลตนเองโดยใช้กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 54
การประชุมติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการจัดทำ(ร่าง) หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน 53
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 11 - 20 จาก 469

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.