หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง
หาคำ 
ชื่อเรื่อง ผู้ชม
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธี e-bidding 2883
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธี e-bidding 3717
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (e-bidding) 143
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วย ปีงบ 2567 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 208
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 14545
ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธี e-bidding 217
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 ด้วยวิธี e-bidding 185
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด จำนวน 3 รายการ 167
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติ จำนวน 22 รายการ 203
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติ จำนวน 3 รายการ 219
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธี e-bidding 5041
ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธี e-bidding 4372
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 3631
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (e-bidding) 443
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงยิม สบยช.1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding 1553
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 16 - 30 จาก 233