HOME ตรวจสอบสถานะ ติดต่อเรา
Me

วัตถุประสงค์

1.เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็น
2.เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอาชีพผู้ป่วยยาเสพติดที่รับการบำบัดรักษาระยะฟื้นฟู
3.เพื่อจัดหาทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดที่ฐานะยากจน
4.เพื่อส่งเสริมพลานามัยของข้าราชการและประชาชนทั่วไป
5.เพื่อจัดหาทุนก่อสร้างหอพระ

ประเภทการวิ่ง

  • มินิมาราธอน 10.5 กม.
  • ชายอายุไม่เกิน 16 ปี / อายุ 16-22 ปี / อายุ 23-29 ปี / อายุ 30-34 ปี / อายุ 35-39 ปี /
  • อายุ 40-44 ปี / อายุ 45-49 ปี / อายุ 50-54 ปี / อายุ 55-59 ปี / อายุ 60-64 ปี / อายุ 65-69 ปี / อายุ 70 ปีขึ้นไป
  • หญิงอายุไม่เกิน 16 ปี / อายุ 16-22 ปี / อายุ 23-29 ปี / อายุ 30-34 ปี / อายุ 35-39 ปี /
  • อายุ 40-44 ปี / อายุ 45-49 ปี / อายุ 50-54 ปี / อายุ 55-59 ปี / อายุ 60 ปีขึ้นไป
  • ประธานชมรมอายุ 40-49 ปี / อายุ 50 ปีขึ้นไป
  • เดิน - วิ่ง 5 กม.

ค่าสมัคร

ท่านละ 400 บาท พร้อมเสื้อที่ระลึก 1 ตัว (เสื้อมีจำนวนจำกัด)

รับสมัครวันนี้ - 24 มิถุนายน 2561 รับเบอร์วิ่ง ระหว่างวันที่ 11-24 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ คิดค่าส่ง 50 บาทต่อตัว (สมัครแบบกลุ่มคิดค่าส่งรายบุคคล โดยจะส่งตามที่อยู่ให้กับรายชื่อแรกของการสมัครแบบกลุ่ม)

โอนเงิน
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี 120-0-97939-7
ชื่อบัญชี ธัญญารักษ์มินิมาราธอน
PRINCESS MOTHER NATIONAL INSTITUTE ON DRUG ABUSE TREATMENT

กติกาการแข่งขัน

1.นักวิ่งต้องวิ่งผ่านจุด Check point ครบถ้วน

2.นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งที่หน้าอกเสื้อให้มองเห็นได้ชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัล กรณีที่หมายเลขประจำตัววิ่งพับหรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่าแข่งขันในประเภท /กลุ่มอายุใด

3.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

การให้บริการ

1.บริการที่จอดรถภายในบริเวณสถาบันฯ
2.บริการน้ำดื่มทุกระยะ 1.5 กม. และบริเวณเส้นชัย
3.บริการตรวจสุขภาพ ฟรี บริเวณจุดปล่อยตัวและมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ติดตามนักกีฬาตลอดเส้นทางการวิ่ง
4.บริการอาหารเช้า ฟรีสำหรับนักวิ่งทุกท่านที่เข้าร่วมการแข่งขัน
5.บริการฝากของผู้เข้าแข่งขันที่เต็นท์รับฝากของ
6. บริการที่พัก ฟรี สำหรับนักวิ่งต่างจังหวัด

รางวัลการแข่งขัน

1.ประเภทวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กม.
ประเภทชายและหญิงทุกกลุ่มอายุ ชนะเลิศอันดับ 1-3 จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ และผู้เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึกทุกท่าน
2.ประเภทเดิน - วิ่ง 5 กม.
ประเภทชายและหญิง ชนะเลิศอันดับ 1-5 จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ และผู้เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึกทุกท่าน
ประเภทชมรม
ประเภทประธานชมรม
ชนะเลิศอันดับ 1-3 จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ชมรมที่สนับสนุนนักวิ่งมากที่สุดใน 3 อันดับแรก (ชมรมที่ส่งนักวิ่งตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป) จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ

ผู้เข้าเส้นชัยทุกท่าน ประเภทบุคคลชายและหญิงกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป จะได้รับคูปองการตรวจร่างกายประจำปีฟรี 1 ครั้ง จากสถาบัน ฯ

เสื้อคอกลม

Random Name

เสื้อคอปก

Random Name

เหรียญ

Random Name

เส้นทางการวิ่ง

ระยะทาง 5 กม.
จุดเริ่มต้นที่ สบยช. วิ่งเข้าถนนวิภาวดีรังสิต กลับตัวบริเวณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เข้าเส้นชัยบริเวณหน้า สบยช. ในช่องทางด่วน
ระยะทาง 10.5 กม.
จุดเริ่มต้นที่ สบยช. วิ่งเข้าถนนวิภาวดีรังสิต กลับตัวบริเวณ ฐานทัพอากาศ เข้าเส้นชัยบริเวณหน้า สบยช. ในช่องทางด่วน
หมายเหตุ
จุด Start เวลา 06.00 น. ถนนข้างตึกอำนวยการ สบยช.
จุด Finish ระยะทาง 5 และ 10.5 กม. อยู่ใต้ทางด่วนโทลเวย์บริเวณหน้า สบยช.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 0 2531 0080-8
ต่อ 505,494 สอบถามเรื่องการลงทะเบียนออนไลน์
ต่อ 449,432 สอบถามเรื่องรายละเอียดการวิ่ง
โทรสาร 0 2998 9177
สายด่วนยาเสพติด 1165